zážitky hanáckého konópka

Jak to vlastně bylo s tím Eliášem?

26. 8. 2019 14:26
Rubrika: Nezařazené

   V 2. knize Královské čteme následující: "A hle, ohnivý vůz s ohnivými koni je od sebe odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe." No, a zde začínají moje 2 otázky. 

   Daná událost se stala ještě před Ježíšovou smrtí a Zmrtvýchvstáním - takže, kam byl Eliáš vzat? Byl vzat na výjimku do Nebeského království dříve nežli jej Kristovo vykupitelské dílo otevřelo? Nebo v celé této slávě byl vzat na čekanou do očistce?

    Druhá otázka směřuje k tomu, že byl vzat s tělem i duší. Nu, a jelikož dle teologů jsou zatím v Nebi pouze duše a vzkříšení těla nás čeká až při druhém příchodu Kristově, tak se táži, zda i v tomto případě dostal výjimku a je spolu s Kristem a Matkou Boží dalším, který je tam komplet?

   Výše uvedené otázky jsou pro víra jako takovou naprosto nepodstatné, nicméně mě zaujaly a proto jsem je zveřejnil i zde.

Zobrazeno 284×

Komentáře

dromedar

Ohnivý vůz prudce stoupal do výšin, takže Eliáš nedostatkem kyslíku ztratil vědomí ještě dříve, než plameny začaly pohlcovat jeho tělesnou schránku. Vůz i s koňmi a Eliášem v atmosféře shořel, popel se rozptýlil do pouště/moře (podle toho, kterým směrem vůz letěl) a nesmrtelná duše odešla do nějakého toho předpeklí, o němž se čte ta krásná "starobylá homilie" na Bílou sobotu.

Eliáš tak je první stratosférický -naut a patron všech, kdo cestou do/z kosmu uhořeli.

RealToltekDzehenuti

S Eliášem je to easy :)...tak stejně jako s ostatními 24mi starci, které viděl apoštol Jan. Bůh si je k sobě vzal a proměnil je ve své Svaté anděly. Již anděl Eliáš byl později poslán samotným Ježíšem a narodil se v lidském těle jako Jan Křtitel. Dva andělé tak doprovázeli Ježíše celým jeho životem...Eliáš a Mojžíš...jsou to rovněž ti dva co byli u jeho odchodu na nebesa.
Mojžíš a Eliáš se objevují i na hoře proměnění, kde Ježíš jasně mluví o tom, že jsou andělé a ty stánky nepotřebují. 12 starozákonních a 12 novozákoných vzatých tvoří tedy vyjímku. A říkal to i sám Ježíš....že někteří nezakusí smrt. Dále pak duch je duch a duše je duše :). Když živá duše umírá...vrací se k bohu DUCH...nikoliv nějaká dušénka s křidélkama... jak říká sám pán Ježíš...otče mův odevzávám ducha svého do tvých

RealToltekDzehenuti

do tvých rukou...nikoliv duši.

RealToltekDzehenuti

11Amen pravím vám, mezi syny ženskými nepovstal větší nad Jana Křtitele; ale kdo jest nejmenší v království nebeském, jestiť větší nežli on.12Ode dnů pak Jana Křtitele až dosavad království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž násilí činí, uchvacujíť je.13Nebo všickni proroci i ten zákon až do Jana prorokovali. 14A chcete-li přijíti, onť jest Eliáš, kterýž přijíti měl.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Rubriky

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková