zážitky hanáckého konópka

Revoluce v církvi aneb vesmírný šmigrus na pozadí prvního apríla

2. 4. 2013 16:50
Rubrika: Nezařazené

   Na závěr slavení Velikonoc připadlo na Vesmíru i jisté prožití pondělních lidových zvyků. Něco si připravila děvčata pro chlapce a něco i my na ně. Vyslechněte si příběh o tom, jak to celé dopadlo a jak se obě akce mile prolnuly.

  My kluci jsme v neděli večer dohodli, že svoji akci započnem poslední domluvou v 7:30 ráno v místnosti zvané "Tým". Žel náš plán se začal rozpadat na přelomu neděle a pondělí, kdy každý jeden z nás byl neznámou dívkou nebývalé krásy za pomoci sms vyzván na tentýž čas do téhož místa za účelem osobního setkání. Nakonec k osobním setkáním z důvodů absence oněch krasavic nedošlo, došlo však k naší domluvě, neb jsme se scházeli velmi pomalu a dle zprávy nalezené v místnosti měl jeden z nás chybět, avšak chyběli snad 4 tak jsme čekali. Zpráva nás dále vedla do chrámu sv. Matouše, kde měl být uvězněn onen chybějící z nás. Oblékli jsme tak kardinálské odění - součást našeho programu, a vyrazili do kostela - součást dívčího programu. průvod.htm

   O tom, co bylo v kostele taktně pomlčím, jen dodám, že jsme se mžikem vraceli zpět domů, kde dle dalších zpráv ve štítě a kapli jsme na pánských toaletách vysvobodili zamčeného nebohého Jožku, obklopeného hejnem švitořících, havajsky oděných dívenek. Dcérky nás ověnčili věnci, nasytily perníčky a odebraly se do jídelny, kde pokračoval čistě náš program. fifinky.htm

   Ten započal vstupem prvního kardinála, který jim oznámil radostnou zvěst - Habemus papam! Následně v liturgickém průvodu vešel zbytek kardinálů, rozestoupili jsme se a na závěr dorazil i papež Dulcis I. Ten latinsky přednesl novou církevní deklaraci, dle níž mohou ženy přijímat kněžské svěcení, aby mohly snídat spolu s kardinály. Svěcení bude uděleno přijetím několika ran z tatarů v rukou všech kardinálů.

   Tu jsme si své pruty obřadně vložili do vody a důstojně prošly kolem dívek a ladně je obohatili setkáním jejich hýždí s našimi tatary. Na závěr proběhla společná snídaně a pak cesta na mši svatou, kde již vše bylo zcela v mezích Katolických. Sloužil kněz - muž a připomenut byl v Eucharistické modlitbě pravý Svatý Otec - František. Jediné čemu nerozumím a nechápu, jak mohly křehké dívky unést Jožku - jednoho z těch statnějších pořízků. Inu stačí jedno pousmání a mrknutí v dívčí tváři a už nás mají.

 

Pro ilustraci vkládám text promluvy Dulcia v latině (jedná se o deklaraci Dignitatis humanae doplněná o slova ladící k našemu projevu a vyškrtnutá ta těžko se čtoucí. Něco je přepsáno foneticky). V závorce bude náš český "překlad". Nějaký latiník by ve svém volném čase mohl tento elaborát i přeložit:

Kare sorori, kare fratri kardinali, (drahé sestry, drazí bratři kardinálové)

Dignitatis humane personae homines (S velikou láskou a úctou)

hac nostra aetate magis in dies. (dnes mluvím předně k vám)

Conscii fratres cardinalem, (spolu s bratry kardinály)

atque numerus eorum qui exigunt ut in agendo homines eclesia (jsme na nedávném synodu o úloze ženy v církvi)

proprio suo consilio et libertate responsabili. (došli k několika závěrům)

Fruantur et non koercicione commoti evangelii sancte Joannem (důsledně jsme zkoumali evangelium sv. Jana)

sed officii krucem ducti itemque (v němž náš Mistr pod křížem)

postulant iuridicam apostolem potestatis mater publicae: (odkázal apoštola do péče své Matky slovy:)

Ecce mater tua. (Hle, Tvá Matka!)

Ne fines ecclesia honestae libertatis mater. (Tím i celá církev má svou matku)

Bonum est, (Je vhodné)

et personae celebrare nimis quae libertatis mater exigentia in societate humana (abychom v církvi slavili matku viditelně)

sunt animi humani vobis, (Proto jsme vám)

bonae sororis, (milé sestry)

imprimis quidem ea quae liberum in societate religionis. (otevřeli kardinálské jídelny)

Exercitium spectant ad has animorum appetitiones diligenter attendens nos, kardinales. (Od nynějška tak mohou ženy ženy snídat spolu s námi, kardinály)

Sibique proponens declarare quantum sint veritati et justitie conformes kardinali, (Avšak aby se zachovala vznešenost kardinálského kolegia)

sacram traditionem doctrinamque scrutatur commune (dohodli jsme, že společné stolování)

ex quibus nova semper cum veteribus congruentia ordinis profert. (bude otevřeno pouze ženám, které přijmou kněžské svěcení)

Primum itaque profitetur sacra viam generi humano, bonae sorore, (Otevíráme tedy svátostné kněžství i vám, drahé sestry)

notam per quam ipsi inserviendo mater. (abychom ve vás získali matky)

Ordinis salvi et beati fieri possint traditionem. (ke svěcení dojde starobylým způsobem)

Hoc unikam veram subsistere credimus corpoream passionem concredidit eam ad patere kardinalem universos. (tedy přijetím lehkého tělesného utrpení)

--- papež se otočí ke kardinálům ---

Hoc, care fratris, pariter vero profitetur dominis vineam partim novos operarios in messem suam. (Nuže milí spolubratři, pojďme na Pánovu vinici získat nové dělnice na jeho žeň!)

--- na závěr “obřadu”---

Nunc simul in mensa sedere. (Nyní společně zasedněme ke stolu)

 

Zobrazeno 3213×

Komentáře

Žaaba

Feminismus nefeminismus musím souhlasit s Norkem...vždyť jde v podstatě o milé projevení pozornosti pánů dámám a naopak - to, že jsou dámy z přehnaného zájmu věnovanému jejich pozadí nesvé až ve stresu je věc druhá :) Ale když jsem pozorovala Vesmírné babičky při koledě - to byl jiný přístup! To bylo radosti z barbarské tradice! :)

JiridloAA

velmi zajimave... :) to abych pristi rok tam byl i na pondelek... :)

Zobrazit 16 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková